Kasetony wykonane w tej technologii dają możliwość wykonania kasetonu do długości 50 m czego nie można osiągnąć przy wykorzystaniu standardowych materiałów.

SEZAM


Kaseton wykonany w technologii elastycznego lica wielkość 5m x 0,7m.

Cały system wykonany z profili aluminiowych lico kasetonu stanowi tkanina winylowa zadrukowana oświetlenie slimline.


ASTERIX
Kaseton wykonany w technologii elastycznego lica wielkość 4m x 3m każdy z kasetonów.
Cały system wykonany z profili aluminiowych lico kasetonu stanowi tkanina winylowa zadrukowana oświetlenie jarzeniowe.

ABRA
Kasetony wykonane w technologii elastycznego lica na terenie całego kraju.
Cały system wykonany z profili aluminiowych lico kasetonu stanowi tkanina
winylowa zadrukowana oświetlenie slimline.

UNIMIĘS